Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Ondernemers met omzetverlies vanwege corona of door een andere oorzaak, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van uw activiteiten volgens uw SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 kunt u een verzoek indienen tot afwijking van uw SBI-code als deze afwijken van uw hoofdactiviteiten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

MobielDe TVL vergoedt de kosten van vaste lasten afhankelijk van uw omzetverlies. De vaste lasten worden berekend op basis van branchecijfers, en dus niet op basis van uw werkelijke vaste lasten. De branchecijfers worden gebaseerd op uw SBI-code.

Herzieningsverzoek

Voor het vierde kwartaal van 2020, dit is de periode oktober tot en met december 2020, kunt u een verzoek indienen om af te wijken van de SBI-code waaronder uw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uw te laten toetsen hoofdactiviteit of gewenste SBI-code moet wel passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020. Dit kan uw nevenactiviteit zijn, of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving.

Indienen verzoek

Het verzoek moet u digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 3 of DigiD nodig. DigiD kunt u gebruiken indien u degene bent die bij Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. 

Let op! Het verzoek moet uiterlijk 5 augustus 2021 binnen zijn bij de RVO.

Toelichting vereist

In uw verzoek geeft u een toelichting waarin u uitlegt waarom een andere SBI-code beter past bij uw bedrijfsactiviteiten. Ook moet u informatie verstrekken over uw omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van uw omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de door u gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of uw grootboek zijn. 

Bezwaarprocedure

U kunt geen herzieningsverzoek doen als er een bezwaarprocedure tegen het besluit van de TVL in het vierde kwartaal 2020 loopt of eerder liep. Loopt of liep er een bezwaar dan wordt gekeken of volgens de nieuwe normen u wellicht toch recht heeft op TVL.