Nieuwe huisstijl en uitstraling voor S&vdN

Het afgelopen jaar domineerde corona het nieuws. We hebben veel ondernemers in deze periode kunnen ondersteunen. Bij het maken van stappen terug en ook weer bij stappen voorwaarts. Of bij een kritische blik op de bedrijfsvoering. Mooi en dankbaar werk.

Zelf hebben we de tijd genomen om eens kritisch naar onze bedrijfspresentatie te kijken. Om vervolgens een mooie herziening te laten ontwerpen en te versterken met de themaregel: ‘de kunst van het evenwicht’. 

‘De kunst van het evenwicht’ is geen nieuwe reclameregel, maar al lange tijd ons vakmanschap, ons dagelijks werk. Door enerzijds het belang en de passie van onze klanten te begrijpen, en anderzijds de regels van de overheid te hanteren. En daaruit als accountants en belastingadviseurs voor onze klanten meerwaarde te realiseren. Die kunst, dát evenwicht, daar gaat het om.

Al onze toekomstige uitingen bedenken we vanuit dat ene concept; professioneel, onderscheidend en geloofwaardig.

We mogen vaak ervaren dat onze dienstverlening door onze klanten wordt gewaardeerd. Daar zijn we dankbaar voor en dat willen we dan ook graag uitdragen. Hieronder tref je enkele voorbeelden aan van onze nieuwe presentatie, zoals die vanaf vandaag zichtbaar zal worden. Hopelijk word je verrast door de vormgeving, de stijl en de toon. 

Mocht je willen reageren, graag. We zijn reuze benieuwd naar je reactie.